BİLİMSEL PROGRAM

Hızlandırılmış İmplant Tedavisinde, Kemik Greftlemede ve Yumuşak Doku Yönetiminde Güncel Kavramlar

Otojen Kemikle İleri Cerrahi Prosedürler 

Prof. Dr. Fouad Khoury, DMD, PhD

Münster Üniversitesi/ Privat Clinic Schloss Schellenstein, Olsberg, Almanya

 Dr. Charles Khoury , MS, DU

 St.Joseph Üniversitesi, Beyrut Lübnan

Dr. Ugur Meric

Meriç & Meriç Private Clinic

 

Program, Istanbul Hilton , Harbiye

Cuma  28.02.2014:

 

09.00 - 10.15:           Greft (greftleme) prosedürlerinin prensipleri Kemik transplantasyonunun yol fizyolojisi

10.15 - 11.00:           Tedavi planlaması ve estetik konular İmplant yüzeyinin prognoz üzerindeki etkisi

11.00 - 11.30            Ara

11.30- 12.15:           İmplantolojide estetik ve yumuşak doku yönetimi prensipleri: çeşitli insizyon türleri, kan desteği, farklı greftleme teknikleriyle kombine insizyonlar, vestibüloplasti, pedikül palatal flap, ikinci evre cerrahi ile kombine insizyonlar, rulo flap, rotasyon flapı, apikal yeniden pozisyonlandırma flapı, serbest yumuşak doku flapı (+ videolar).

                         

 

12.15-13.00:             İntra-oral (ağız içi) kemik toplama teknikleri: Aletler, yöntem, Retromolar, Ramus, Çene, a-dentüloz (dişsiz) alanlar ve donör yerinin tedavisi.

13.00 - 14.00            Öğle Yemeği

14.00 – 15.00:          İleri greftleme prosedürleri: Kemik-göz kapağı yaklaşımı, Kemik yayma/ayırma, Lateral ve Vertikal kemik çoğaltılması, 3D (3-boyutlu) rekonstrüksiyonlar, Tünel tekniği, Sinüs tabanı elevasyonu (yükseltilmesi) (+videolar)

15.00 -15.30:            Ara

15.30 – 16.30           İmplant tedavisi: neden, ne zaman ve nasıl: Kompleks olguların Planlanması ve Protez kavramı.

                                   

 

16.30 - 17.00:           Komplikasyonlar ve Son tartışma

 

 

 

Program, Istanbul Aydın Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Florya

Cumartesi  01.03.2014

09.00-12.30:         Canlı (Naklen) Cerrahiler

12.30-13.30:         Öğle Yemeği

13.30 - 15.00        Hayvan mandibulaları üzerinde pratik kazandırma eğitimi:

Mikro-testereyle kemik toplama/Lokal çoğaltmalı implantasyon, yumuşak doku yönetimi – Grup I.

15.30 – 17.00      Hayvan mandibulaları üzerinde pratik kazandırma eğitimi:

                               Mikro-testereyle kemik toplama/Lokal çoğaltmalı implantasyon, yumuşak doku yönetimi – Grup II.

 

Dukan Diyeti saç ekimi saç ekimi York testi